Package

 

 
MASKINSÄKERHET  -  CE MÄRKNING

Vi använder verktyget som strukturerar och förenklar arbetet kring CE-märkning av maskiner och kompletta anläggningar.

Tel: 0322-72107 - 070-5927884  inf@maskinek.se

När är CE-märkningen obligatorisk?
CE-märkningen är obligatorisk bara om produkten omfattas av EU-specifikationer som säger att märkningen är ett krav.
En del produkter omfattas av flera EU-krav samtidigt. Du måste se till att din produkt uppfyller alla relevanta krav innan du sätter på CE-märket. Det är förbjudet att CE-märka produkter som det inte finns några EU-specifikationer för och som inte omfattas av krav på CE-märkning.

Så får du CE-märkning

Som tillverkare är du själv ansvarig för att göra en försäkran om överensstämmelse med alla krav. Du behöver inget tillstånd för att sätta CE-märket på din produkt, men innan du gör det måste du

  • se till att alla relevanta EU-krav är uppfyllda
  • avgöra om du kan bedöma din produkt själv eller om du måste vända dig till ett anmält organ
  • sammanställa en teknisk dokumentation som visar att produkten uppfyller de tekniska kraven.
  • skriva och underteckna en EU-försäkran om överensstämmelse.

När du har CE-märkt din produkt kan det hända att du – på den behöriga nationella myndighetens begäran – måste tillhandahålla all information och kompletterande dokumentation om märkningen.

Vi har flera års erfarenhet av CE Märkning av enstaka maskiner och hela anläggningar inom främst Sågverk, Hyvlerier, Träbearbetningsindustrin och Asfaltverk.

Ex-klassning och utredningar enligt ATEX-direktivet

 

Explosionsfarliga områden uppstår p.g.a. gas eller damm. Det kan vara vid hantering av naturgas, en lackeringsverkstad eller damm från socker, mjöl, trä eller aluminium mm. För att undvika explosionsrisk så klassar man områden i olika zoner, vilket sedan påverkar valet av bl.a. el-utrustning.

 

ATEX handlar om att riskbedöma och klassa explosionsfarliga områden (1999/92/EG, Användardirektivet), men också vilka åtgärder som kan behöva vidtas. ATEX handlar även om CE-märkning av utrustning för klassade områden (2014/34/EU, Produktdirektivet).
I Sverige regleras användardirektivet genom AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7 och Produktdirektivet regleras genom AFS 2016:4 och ELSÄK-FS 2016:2.

Vi har flera års erfarenhet av att ta fram klassningsplaner och upprätta explosionsskyddsdokument för både gasatmosfär och dammatmosfär.

 

 

                                                           

 

 

 

REFERENSER

 

ROLFS SÅG KALIX

Björkträ Timber AB
 

Malå

POHILLER

 

 

 

Gyllsjo Traindustri logga
Ytre Namdal Vekst | Lederjobb.no